Periodieke functies > Radialen
1234567Radialen

Testen

Opgave 16

Geef de antwoorden exact indien mogelijk, anders in drie decimalen benaderd.

a

Deze hoeken zijn gegeven in graden. Reken om naar radialen, tussen en :
, , , , , , .

b

Deze booglengtes van een eenheidscirkel zijn gegeven in radialen. Bereken de bijbehorende hoeken in graden.
, , , , , , , .

Opgave 17

Gegeven .

a

Geef in een eenheidscirkel alle waarden van met aan die hieraan voldoen.

b

Schrijf alle waarden van op die hieraan voldoen. Benaderingen in drie decimalen nauwkeurig.

Opgave 18
a

Bereken en . Verklaar het verschil.

b

Bereken en exact. Verklaar de overeenkomst.

c

Laat zien dat met behulp van een eenheidscirkel.

verder | terug