Periodieke functies > Radialen
1234567Radialen

Testen

Opgave 24

Geef de antwoorden exact indien mogelijk, anders in drie decimalen benaderd.

a

Deze hoeken zijn gegeven in graden. Reken om naar radialen. 60 ° , 45 ° , 180 ° , 300 ° , 330 ° , 350 ° , - 350 °.

b

Deze booglengtes van een eenheidscirkel zijn gegeven in radialen. Bereken de bijbehorende hoeken in graden. π , 1 3 π , - 1 4 π , 2 π , 5 6 π , 13 12 π , 2 , 5 3 π.

Opgave 25

Gegeven sin x = 0,25.

a

Teken in een eenheidscirkel alle waarden van x met 0 x 2 π aan die hieraan voldoen.

b

Schrijf alle waarden van x op die hieraan voldoen. Benaderingen in drie decimalen.

Opgave 26

Bekijk de grafiek van f x = sin x op - 2 π , 4 π .

a

Bereken f 1 4 π + 1 3 π en f 1 4 π + f 1 3 π . Verklaar het verschil.

b

Bereken f 1 4 π en f - 3 4 π exact. Verklaar de overeenkomst.

c

Toon aan dat sin - x = sin π + x .

d

Bewijs deze eigenschap met behulp van een eenheidscirkel.

verder | terug