Periodieke functies > Radialen
1234567Radialen

Theorie

Bekijk de eenheidscirkel (cirkel met straal 1) met middelpunt in O. Punt P ligt op de eenheidscirkel.

Voor de draaihoek van P is de booglengte genomen vanaf 1 , 0 , tot het draaiende punt, hier P. Bij linksom draaien is deze hoek positief, bij rechtsom draaien negatief.

Er geldt:
sin α = y P
cos α = x P

De eenheid voor deze hoek heet radiaal, afgekort rad.

Op de eenheidscirkel hoort bij een draaihoek van 1 rad een booglengte van 1.
180 komt dan overeen met π radialen of π rad, ofwel de halve omtrek van de eenheidscirkel.

Tenzij anders aangegeven, wordt de hoekeenheid rad gebruikt. Let op de instelling van de grafische rekenmachine.

verder | terug