Periodieke functies > Sinus- en cosinusfuncties
1234567Sinus- en cosinusfuncties

Verkennen

Opgave V1

Gebruik deze grafiek van `f(x)=sin(x)` en de symmetrie ervan.

a

Los op: `sin(x)=0,8` met `x` in `[0, 4pi]` . Geef je antwoord in drie decimalen.

b

Los op: `sin(x)=0,5` met `x` in `[0, 4 pi]` . Geef je antwoord exact.

c

Los op: `sin(x)=0,5` voor elke mogelijke waarde van `x` . Geef je antwoord exact.

verder | terug