Periodieke functies > Sinus- en cosinusfuncties
1234567Sinus- en cosinusfuncties

Inleiding

De belangrijkste periodieke functies zijn `y=sin(x)` en `y = cos(x)` met `x` altijd in radialen. Ze hebben grafieken die karakteristiek zijn voor allerlei periodieke verschijnselen. Door dergelijke functies te combineren kun je vrijwel elk periodiek verschijnsel beschrijven. Je gaat nu met hun grafieken en de bijbehorende periodiciteit kennis maken.

Je leert in dit onderwerp:

  • de grafieken van `y=sin(x)` en `y = cos(x)` tekenen met `x` in radialen;

  • werken met de periodiciteit van deze grafieken.

Voorkennis:

  • werken met radialen;

  • een grafiek tekenen op de grafische rekenmachine en dan uit de grafiek `x` vinden, als `y` gegeven is;

  • symmetrie in grafieken gebruiken.

verder | terug