Periodieke functies > Sinus- en cosinusfuncties
1234567Sinus- en cosinusfuncties

Testen

Opgave 25

Gegeven is de grafiek van `f(x) = sin(x)` op het interval `[20pi, 24pi]` . Je weet dat `sin(1/3 pi) = 1/2 sqrt(3)`

Voor welke andere waarden van `x` geldt `f(x) = 1/2 sqrt(3)` ?

Opgave 26

Gegeven is de functie `f(x)=4 sin(x - pi)+2` op `[text(-)2 pi, 2 pi]` .

a

Door welke transformaties kan de grafiek van `f` ontstaan uit die van `y = sin(x)` ?

b

Geef de coördinaten van alle toppen van deze grafiek.

c

Ga na, dat `f(1/6 pi) = 0` . Voor welke andere waarden van `x` geldt `f(x) = 0` ?

verder | terug