Periodieke functies > Vergelijkingen met sinus en cosinus
1234567Vergelijkingen met sinus en cosinus

Inleiding

Je kunt nu, als het goed is, al heel aardig rekenen met de sinus. Bij formules voor periodieke functies komt echter ook vaak de cosinus voor. De functie `y=cos(x)` (met `x` in radialen) heeft een grafiek die eruitziet als een verschoven sinus. Veel berekeningen in dit onderdeel lijken op de berekeningen uit het voorgaande. Let wel goed op de verschillen, die er ook zijn. Zo heeft de cosinus andere symmetrie-eigenschappen dan de sinus. Bij vergelijkingen heeft dat gevolgen voor het vinden van de volledige oplossing.

Je leert in dit onderwerp:

  • de grafiek van `y=cos(x)` tekenen met `x` in radialen;

  • de vergelijking `cos(x)=c` oplossen als `c` een constante is.

Voorkennis:

  • de grafiek van `y=sin(x)` tekenen met `x` in radialen;

  • de vergelijking `sin(x)=c` oplossen als `c` een constante is.

verder | terug