Periodieke functies > Sinusoïden
1234567Sinusoïden

Verkennen

Opgave V1

Gegeven is de functie `f(x)=2sin(4 x)+3` .

a

Plot de grafiek van `f` op `[0 ,2 pi ]` .

b

Bepaal de periode van deze periodieke functie.

c

Bereken de coördinaten van alle toppen van de grafiek op `[0 ,2 pi ]` .

Gegeven is de functie `g(x)=4sin(0,5 (x-pi ))-1` .

d

Plot de grafiek van `g` op `[0 ,4 pi ]` .

e

Bepaal de periode van deze periodieke functie.

f

Bereken de coördinaten van alle toppen van de grafiek op `[0 ,4 pi ]` .

verder | terug