Periodieke functies > Sinusoïde als model
1234567Sinusoïde als model

Voorbeeld 1

Bekijk de sinusoïde.

Welk functievoorschrift kun je bij deze sinusoïde maken uitgaande van de standaardsinus?
En welk functievoorschrift kun je maken uitgaande van de standaardcosinus?

> antwoord

Max. en min., dit geeft:

  • de amplitude is

  • de evenwichtsstand is

Twee opvolgende maxima zitten bij en .
De periode is . Ga uit van de standaardsinus, dan is de horizontale verschuiving de -waarde van een punt op de grafiek op de evenwichtsstand op het moment dat de grafiek daar stijgt.
Hier is dat .
Het functievoorschrift wordt:

Ga je uit van de standaardcosinus, dan is de horizontale verschuiving de -waarde van een punt op de grafiek waar een maximum zit. Hier is dat bijvoorbeeld .
Het functievoorschrift wordt:

Opgave 3

Je ziet hier een sinusoïde getekend.

Maak er twee functievoorschriften bij, uitgaande van .

Opgave 4

Maak bij de sinusoïde van de vorige opgave twee functievoorschriften uitgaande van .

verder | terug