Periodieke functies > Sinusoïde als model
1234567Sinusoïde als model

Verkennen

Opgave V1

In de getijdeninformatie van Harlingen kun je aflezen dat bij hoogwater de waterstand ongeveer  cm boven NAP (Normaal Amsterdams Peil) zit en dat bij laagwater de waterstand ongeveer  cm onder NAP zit. Verder liggen de opeenvolgende tijdstippen van hoogwater (net als die van laagwater) ongeveer  uur en  minuten uit elkaar. Dat betekent een periode van  uur. Op een zekere dag is het hoogwater om 6:00 uur.

De bijbehorende grafiek lijkt op een sinusoïde.

a

Bepaal de periode, de amplitude en de evenwichtslijn van die sinusoïde.

b

Stel een passende formule op.

c

Wat is het nut van zo'n formule?

verder | terug