Periodieke functies > Sinusoïde als model
1234567Sinusoïde als model

Testen

Opgave 18

Functie f met voorschrift f x heeft een sinusvormige grafiek met een minimum in het punt 20 , 300 en een eerstvolgend maximum in het punt 32 , 400 .

a

Maak een schets van deze grafiek met x van 0 tot 60.

b

Stel een passend functievoorschrift op.

c

Bereken f 50 , f 51 en f 52 .

d

Los exact op: f x = 325.

Opgave 19

Stel bij deze sinusoïde twee passende functievoorschriften op.

verder | terug