Analytische meetkunde > Coördinaten in het vlak
123456Coördinaten in het vlak

Testen

Opgave 21

Gegeven zijn de punten `P(text(-)120, text(-)35)` en `Q(0, 12)` .

a

Bereken de lengte van lijnstuk `PQ` in twee decimalen nauwkeurig.

b

Bereken de afstand van het midden van lijnstuk `PQ` tot de oorsprong van het assenstelsel.

Opgave 22

Teken in een cartesisch coördinatenstelsel de punten `A(1, 1)` , `B(3, 2)` en `C(1, 6)` en verbind de punten met elkaar.

a

Toon aan dat driehoek `ABC` rechthoekig is.

b

Verbind het midden `P` van `AC` met `B` . Toon aan dat `Delta ABP` een gelijkbenige driehoek is.

verder | terug