Analytische meetkunde > Snijden
123456Snijden

Testen

Opgave 23

Bereken algebraïsch de snijpunten.

a

Lijn met lijn .

b

Lijn met cirkel .

c

De cirkel met de cirkel .

Opgave 24

Gegeven is cirkel met middelpunt en straal en lijn die door de punten en gaat. Bereken de afstand tussen de snijpunten van en in één decimaal nauwkeurig.

Opgave 25

Voor welke waarde van hebben de lijnen en geen snijpunt?

verder | terug