Analytische meetkunde > Hoeken
123456Hoeken

Verkennen

Opgave V1

Gegeven is een lijn met vergelijking `2 x+4 y=9` .

a

Wat is de vergelijking van de lijn door `O(0, 0)` die er loodrecht op staat?

b

Ontdek je een verband tussen beide vergelijkingen?

verder | terug