Analytische meetkunde > Hoeken
123456Hoeken

Testen

Opgave 18

Bereken de hoek tussen de lijnen `l: 2x-y = 10` en `m: x - 4y = 12` in hele graden nauwkeurig.

Opgave 19

Staan de lijnen `p: text(-)30 x+20 y=33` en `q: 2 x=100 -3 y` loodrecht op elkaar?

Ja

Nee

Opgave 20

Gegeven is het punt `P(12, 44)` en d e lijn `l` met vergelijking `12 x-36 y=720` . De lijn door `P` loodrecht op `l` snijdt `l` in punt `Q` . Stel een vergelijking op voor deze lijn en bereken daarmee de lengte van het lijnstuk `PQ` .

verder | terug