Analytische meetkunde > Hoeken
123456Hoeken

Theorie

Elke rechte lijn heeft een vergelijking van de vorm `ax+by=c` .
Dit is te herleiden tot `y=text(-)a/b x+c/b` mits `b≠0` .
Dit betekent dat elke lijn (behalve een lijn evenwijdig aan de `y` -as) een richtingscoëfficiënt (hellingsgetal) van `r=text(-)a/b` heeft en te schrijven is in de vorm `y=rx+q` .

Bij de richtingscoëfficiënt `r` hoort een richtingshoek (hellingshoek) `α` , de hoek die de lijn met de positieve `x` -as maakt. Deze hoek ligt tussen `text(-)90^@` en `90^@` .
Er geldt: `tan(α)=r` als `r≥0` en `tan(α)=text(-)r` als `r < 0` . Met behulp van deze hellingshoeken bereken je de hoek die twee lijnen met elkaar maken.

Als voor twee lijnen `l` en `m` met richtingscoëfficiënten `r_l` en `r_m` geldt `r_l *r_m =text(-)1` , dan staan beide lijnen loodrecht op elkaar. Staan omgekeerd twee lijnen `l` en `m` met richtingscoëfficiënten `r_l` en `r_m` loodrecht op elkaar, dan geldt `r_l *r_m =text(-)1` .

verder | terug