Vectoren en goniometrie > Vectoren
12345Vectoren

Inleiding

Bij schepen en vliegtuigen speelt naast de snelheid ook de koers een belangrijke rol. Die koers wordt vastgelegd door de hoek ten opzichte van het noorden. In feite heb je het bij beide over een snelheidsvector, een combinatie van snelheid (de lengte van de pijl) en koers (de richtingshoek).

Je leert in dit onderwerp:

  • wat een vector is;

  • de begrippen draaihoek en lengte van een vector;

  • vectoren in componenten ontbinden;

  • werken met componenten van vectoren.

Voorkennis:

  • werken met coördinaten;

  • meetkundige begrippen zoals: loodrecht, evenwijdig, hoek, afstand en dergelijke (eventueel sinus, cosinus, tangens), gebruiken;

  • werken met lijnen, hun richtingscoëfficiënten en richtingshoeken.

verder | terug