Vectoren en goniometrie > Sinus, cosinus en tangens
12345Sinus, cosinus en tangens

Verkennen

Opgave V1

Bekijk de applet.

Je ziet een vliegtuig met een gegeven verplaatsingsvector. Kun je nu nauwkeurig vaststellen hoeveel het in Noordelijke dan wel Oostelijke richting is verplaatst? Met andere woorden, kun je de Noordelijke component en de Oostelijke component berekenen?

Stel je voor dat de verplaatsing `500` km bedraagt en de richtingshoek `30` ° is.

a

Bereken de Noordelijke component en de Oostelijke component met behulp van sinus en/of cosinus.

b

Bereken ook de Noordelijke component bij een richtingshoek van `120` °. Waarom is hij negatief?

verder | terug