Vectoren en goniometrie > Sinusregel
12345Sinusregel

Testen

Opgave 18

Bereken (exact indien mogelijk) in de twee onderstaande figuren de lengte van het lijnstuk waar een vraagteken bij staat.

Opgave 19

Gegeven is `Delta ABC` met `∠B=45` °, `| BC |=5` cm en `| AC |=4` cm. Construeer de twee mogelijke driehoeken en bereken telkens de lengte van `AB` in twee decimalen nauwkeurig.

verder | terug