Vectoren en goniometrie > Cosinusregel
12345Cosinusregel

Voorbeeld 2

Bekijk de constructie van met , en . Bereken de grootte van .

> antwoord

Cosinusregel: .

Dit geeft: .

Dus: . En: , zodat .

Opgave 8

Bekijk in het Voorbeeld 2 de constructie van met cm,  cm en cm.

a

Voer zelf de berekening van uit.

b

Bereken nu ook .

c

Heb je opnieuw de cosinusregel gebruikt?  Zo ja, kon dit ook met de sinusregel?

Opgave 9

Bereken de onbekende zijden en de onbekende hoeken in de figuren.

verder | terug