Vectoren en goniometrie > Cosinusregel
12345Cosinusregel

Testen

Opgave 18

Van een driehoek `ABC` is gegeven `| AC |=b=12` , `| AB |=c=15` en `∠A=α=55` °. Bereken de lengte van `BC` in twee decimalen nauwkeurig.

Opgave 19

Gegeven is parallellogram `ABCD` met `|AB|=10` , `|BC|=12` en `angle B=120` °.

a

Bereken `|AC|` op één decimaal nauwkeurig.

b

Bereken exact de oppervlakte van de parallellogram.

verder | terug