Vectoren en goniometrie > Cosinusregel
12345Cosinusregel

Testen

Opgave 17

Van een driehoek is gegeven , en . Bereken de lengte van in twee decimalen nauwkeurig.

Opgave 18

Van een driehoek zijn de zijden respectievelijk , en cm. Bereken de grootte van de hoeken.

verder | terug