Hoeken en afstanden > Middelpunten
123456Middelpunten

Toepassen

Opgave 18Ellips
Ellips

De kromme met vergelijking is geen cirkel, maar een ellips (een "afgeplatte" cirkel). Cirkel is de grootste cirkel die nog precies in de ellips past. is het snijpunt van met de -as dat een positieve -co├Ârdinaat heeft. is het snijpunt van met de -as dat een positieve -co├Ârdinaat heeft. Door en gaat een cirkel met middelpunt op de -as. Iemand beweert dat deze cirkel geheel binnen de ellips ligt. Of dit waar is mag je niet zomaar uit de figuur (gemaakt met GeoGebra) afleiden.

a

Bereken van deze ellips de snijpunten met de assen.

b

Stel een vergelijking op van de cirkel .

c

Onderzoek door berekening of binnen ligt.

verder | terug