Hoeken en afstanden > Middelpunten
123456Middelpunten

Verwerken

Opgave 11

Stel bij de volgende gegevens de vergelijking(en) van de cirkel(s) op.

a

gaat door de punten , en .

b

heeft middelpunt en gaat door .

Opgave 12

Je ziet hier allerlei kwadratische vergelijkingen. Een kwadratische vergelijking stelt vaak een kromme lijn in het platte vlak voor. Onderzoek in welke gevallen het om een cirkel gaat en bereken dan het middelpunt en de straal. Bereken in alle gevallen de snijpunten met de -as.

a

b

c

d

e

f

Opgave 13

Bereken de straal van de cirkel die door de hoekpunten van een gelijkbenige driehoek met zijden van , en cm gaat.

Opgave 14

Onderzoek of de volgende vier punten op een cirkel liggen: , , en .

Opgave 15

Gegeven zijn de vergelijkingen en .
Probeer je van en de snijpunten uit te rekenen, dan merk je dat ze geen gemeenschappelijke punten hebben. Welke van beide cirkels ligt geheel binnen de andere?

Opgave 16

Een cirkel gaat door de punten en en heeft als straal.

Stel op algebraïsche wijze de vergelijking op van cirkel .

Opgave 17

Gegeven is de cirkel .

a

Stel een vergelijking op van de middelloodlijn van lijnstuk waarin het middelpunt van is.

b

Bereken in twee decimalen nauwkeurig de lengte van het lijnstuk als en de snijpunten van met cirkel zijn.

c

Toon aan dat vierhoek (of , afhankelijk van wat je en wat je hebt genoemd) een ruit is.

verder | terug