Hoeken en afstanden > Middelpunten
123456Middelpunten

Voorbeeld 2

Bij een kromme staat de vergelijking .
Bij een kromme staat de vergelijking .
Zijn beide krommen cirkels?

> antwoord

Door herleiden en kwadraat afsplitsen vind je:

Je ziet dat een cirkel is met middelpunt en straal . Maar is geen cirkel, want als de straal is moet en dat kan niet.

Opgave 9

 Bereken (indien mogelijk) de straal en de co√∂rdinaten van het middelpunt van deze cirkels.

a

b

c

d

e

f

Opgave 10

Stel een vergelijking op van de cirkel die door de volgende punten gaat:

a

, en .

b

, en

verder | terug