Hoeken en afstanden > Middelpunten
123456Middelpunten

Testen

Opgave 19

Stel bij de volgende gegevens de vergelijking van de cirkel `c` op.

a

`c` gaat door de punten `P( 0,4 )` , `Q( 8,0 )` en `R( 5,9 )` .

b

Het middelpunt van `c` ligt op de `x` -as en `c` snijdt de lijn `l` in de punten `A( 6,6 )` en `B( 10, text(-)2 )` .

Opgave 20

Gegeven is de cirkel `c:x^2 +4 x=5 y-y^2` . Laat zien dat het middelpunt van cirkel `c` ligt op de lijn `l:2 x+2 y=1` .

verder | terug