Hoeken en afstanden > Middelpunten
123456Middelpunten

Testen

Opgave 19

Stel bij de volgende gegevens de vergelijking van de cirkel op.

a

gaat door de punten , en .

b

Het middelpunt van ligt op de -as en snijdt de lijn in de punten en .

Opgave 20

Gegeven is de cirkel .
Laat zien dat het middelpunt van cirkel ligt op de lijn .

verder | terug