Hoeken en afstanden > Snijden en raken
123456Snijden en raken

Verwerken

Opgave 10

Gegeven is de cirkel met vergelijking en de lijn .

a

Neem en onderzoek of deze lijn de cirkel snijdt, raakt of mist.

b

Voor welke waarde(n) van raakt aan ?

c

Voor welke waarden van snijdt de cirkel ? En voor welke waarden van mist de cirkel ?

Opgave 11

Gegeven is de cirkel . Hieronder staan wat omschrijvingen van lijnen . Stel telkens vergelijkingen op van alle lijnen die aan deze omschrijving voldoen.

a

heeft een richtingscoëfficiënt van en raakt cirkel .

b

gaat door en raakt .

c

gaat door en raakt .

Opgave 12

Stel een vergelijking op van de cirkel met middelpunt die de lijn met vergelijking raakt.

Opgave 13

Er is een cirkel met middelpunt die de lijn met vergelijking raakt. Stel van deze cirkel een vergelijking op en bereken de coördinaten van het raakpunt.

Opgave 14

Gegeven is de cirkel met vergelijking . Lijn staat loodrecht op lijn én raakt cirkel . Stel de vergelijking op van lijn . Hoeveel mogelijkheden zijn er?

verder | terug