Hoeken en afstanden > Raaklijnen en hoeken
123456Raaklijnen en hoeken

Toepassen

Opgave 15Ingeschreven cirkel (1)
Ingeschreven cirkel (1)

De driehoek heeft hoekpunten , en .

a

Toon aan dat driehoek gelijkzijdig is.

b

De ingeschreven cirkel van deze driehoek is de cirkel die alle drie de zijden raakt. Stel een vergelijking van deze cirkel op.

Opgave 16Ingeschreven cirkel (2)
Ingeschreven cirkel (2)

De punten , , en zijn hoekpunten van een ruit . De ingeschreven cirkel van deze ruit is de cirkel die alle vier de zijden raakt. Stel een vergelijking van deze cirkel op.

verder | terug