Hoeken en afstanden > Raaklijnen en hoeken
123456Raaklijnen en hoeken

Testen

Opgave 17

Gegeven is de cirkel .

a

Toon aan dat deze cirkel door gaat en stel een vergelijking op van de raaklijn aan in dit punt.

b

Bereken de hoek waaronder de -as snijdt. Rond af op één decimaal.

c

Er zijn twee lijnen met richtingscoëfficiënt die deze cirkel raken. Welke twee lijnen zijn dat?

Opgave 18

Een cirkel raakt de lijn in het punt . Het middelpunt van deze cirkel ligt op de lijn . Onder welke hoek snijdt deze cirkel de -as? Rond af op één decimaal.

verder | terug