Hoeken en afstanden > Raaklijnen en hoeken
123456Raaklijnen en hoeken

Testen

Opgave 18

Gegeven is de cirkel `c: ( x-2 ) ^2 + ( y-3 ) ^2 =13` .

a

Toon aan dat deze cirkel door `O(0, 0 )` gaat en stel een vergelijking op van de raaklijn aan `c` in dit punt.

b

Bereken de hoek waaronder `c` de `x` -as snijdt. Rond af op één decimaal.

c

Er zijn twee lijnen met richtingscoëfficiënt `1,5` die deze cirkel raken. Welke twee lijnen zijn dat?

Opgave 19

Een cirkel raakt de lijn `l: y=0,5 x` in het punt `P( 4, 2 )` . Het middelpunt van deze cirkel ligt op de lijn `m:y=2 x+2` . Onder welke hoek snijdt deze cirkel de `y` -as? Rond af op één decimaal.

verder | terug