Hoeken en afstanden > Afstanden berekenen
123456Afstanden berekenen

Toepassen

Opgave 14Hoogte berekenen vanuit oppervlakte
Hoogte berekenen vanuit oppervlakte

Soms kun je de lengte van een hoogtelijn in een driehoek snel vinden vanuit de oppervlakte. Neem met , en . De afstand van punt tot lijn is de lengte van de hoogtelijn in deze driehoek.

a

Bepaal de oppervlakte van met behulp van het rooster.

b

Bereken nu de lengte van basis exact.

c

Bereken exact, vanuit de formule voor de oppervlakte van een driehoek.

Pas deze techniek toe om de afstand van een punt tot een lijn te berekenen. Bepaal eerst twee (willekeurige) punten en op . Bereken vervolgens de lengte van de hoogtelijn in vanuit de oppervlakte van die driehoek.

d

Bereken op deze manier exact de afstand van tot de lijn : .

verder | terug