Hoeken en afstanden > Afstanden berekenen
123456Afstanden berekenen

Theorie

Onder de afstand tussen twee objecten wordt altijd de lengte van hun kortste verbindingslijnstuk verstaan. De afstand tussen twee objecten en noteer je als .

De afstand tussen twee punten en is:
.

De afstand van een punt tot een lijn is de lengte van het lijnstuk vanuit het punt en loodrecht op de lijn. De afstand van tot is en kun je dus berekenen door:

  • de vergelijking op te stellen van de lijn door en loodrecht ;

  • de coördinaten van punt , het snijpunt van en , te berekenen;

  • de afstand tussen de punten en te berekenen.

Je kunt met behulp van vergelijkbare methoden de afstand tussen twee lijnen, de afstand van een punt tot een cirkel of een lijn tot een cirkel, e.d., berekenen. Het is soms handig om te gebruiken dat de lijn : loodrecht op : staat, waarin afhangt van het punt waar doorheen moet gaan. Met behulp van richtingscoëfficiënten kun je dat zelf aantonen.

verder | terug