Veranderingen > Per stap
123456Per stap

Toepassen

Opgave 11Verpakkingen produceren
Verpakkingen produceren

Een bedrijf maakt bijzondere verpakkingen. Het bedrijf heeft onderzocht hoe de kosten voor het maken van die verpakkingen samenhangen met het aantal verpakkingen. Het verband tussen de totale kosten (in duizenden euro’s) en het aantal geproduceerde verpakkingen (in duizendtallen) zie je in de figuur. Daaruit lees je bijvoorbeeld af dat bij een productie van verpakkingen de totale kosten € zijn.

In de diagrammen A, B, C en D, is de toename van weergegeven. Eén van de vier diagrammen past bij de grafiek.

a

Welk toenamediagram past bij de grafiek? Licht je antwoord toe.

diagram A

diagram B

diagram C

diagram D

b

Met hoeveel procent stijgen de totale kosten als de productie van naar verpakkingen gaat?

(naar: examen 2006 - I havo A)

Opgave 12Model voor een chemische ramp
Model voor een chemische ramp

Onderzoekers hebben een model ontwikkeld voor een ramp met een chemische fabriek bij een middelgrote stad. In dit model wordt het aantal personen dat last heeft van ongemakken zoals buikloop, duizeligheid en hoofdpijn, voorgesteld door het functievoorschrift: .

Hierbij stelt het aantal dagen na het plaatsvinden van de ramp voor en het bijbehorend aantal slachtoffers.

a

Plot de grafiek van . Laat lopen van tot .

b

Geef met intervallen aan welke soorten verandering je in de grafiek ziet.

c

Na hoeveel dagen is er een maximaal aantal slachtoffers?

d

De gevolgen van het ongeval zijn over het hoogtepunt heen als de toename van het aantal slachtoffers in vergelijking met twee dagen daarvoor kleiner is dan . Na hoeveel dagen is dat het geval?

verder | terug