Veranderingen > Per stap
123456Per stap

Verwerken

Opgave 7

Teken bij de grafiek een toenamediagram met stapgrootte , te beginnen bij .

Opgave 8

Gegeven is de functie met voorschrift: .

a

Met de grafische rekenmachine kun je de grafiek van deze functie bekijken en een toenametabel maken. Teken een toenamediagram op het interval met een stapgrootte van .

b

Hoe zie je aan het toenamediagram dat er precies één interval is waarop de grafiek toenemend daalt?

c

Waarom kun je op grond van het toenamediagram concluderen dat er waarschijnlijk drie extremen zijn?

Opgave 9

In een museum is vanaf de opening om 8:00 uur ’s morgens tot de sluitingstijd om 18:00 uur elk uur het aantal het aantal bezoekers geteld. Van deze gegevens is een toenamediagram gemaakt. Om 12:00 uur waren er bezoekers.

a

Maak een grafiek van het totaal aantal bezoekers afhankelijk van het uur van deze dag, van 8:00 uur tot 18:00 uur.

b

Rond welk tijdstip waren er waarschijnlijk de meeste bezoekers in het museum?

c

Kun je vaststellen hoeveel bezoekers er maximaal in het museum waren op enig moment die dag? Licht je antwoord toe.

Opgave 10

Biologen houden het verloop van de aantallen van een bepaald soort vlinder bij in een afgesloten natuurgebied. De tabel geeft de verzamelde informatie weer:

Jaartal 2010 2011 2012 2013 2014
Aantal vlinders
Verschil t.o.v. vorig jaar

Het lijkt erop dat het verschil ten opzichte van het voorgaande jaar exponentieel verandert met de tijd in jaren. Er lijkt te gelden: met in het jaar 2010.

a

Ga na of deze formule in overeenstemming is met de gevonden verschillen.

b

Ga er vanuit dat deze formule geldig blijft in de jaren na 2014. Teken een toenamediagram van het aantal vlinders in dit natuurgebied met een stapgrootte van jaar.

c

Maak ook een grafiek van het aantal vlinders in de loop van de jaren.

d

Van wat voor soort daling is er sprake bij het aantal vlinders? Hoe kun je dat aan het toenamediagram zien?

e

Het aantal vlinders van deze soort lijkt zich in dit natuurgebied te stabiliseren. Hoe kun je dat aan het toenamediagram zien? En wat betekent dit voor de grafiek van het aantal vlinders?

verder | terug