Veranderingen > Per stap
123456Per stap

Voorbeeld 3

Uit een toenamediagram kun je de grafiek van de functie weer samenstellen. Je moet daarvoor wel een punt van die grafiek weten, anders weet je niet waar je moet beginnen.

Bekijk het toenamediagram met stapgrootte .
Stel dat de grafiek door het punt gaat.

Teken nu punten van de grafiek door de -waarde van te veranderen. Kijk vooral goed hoe de punten links van het "beginpunt" ontstaan.

Je kunt ook vanuit het toenamediagram een tabel maken:

Daarmee kun je de grafiek tekenen. Kijk goed hoe je de -waarden kunt vinden van punten die -waarden links van hebben.

Opgave 5

Bekijk het toenamediagram van functie in het Voorbeeld 3.

Maak de tabel naar beide zijden af. Schets een mogelijke grafiek van op het interval .

Opgave 6

Bekijk het toenamediagram van de grafiek van een functie waarvoor geldt: .

a

Maak een grafiek van de functie .

b

Je kunt dus een mogelijke grafiek van tekenen. Waarom zijn er meerdere mogelijkheden voor de grafiek van de functie van bij een toenamediagram? Kies uit:

Het toenamediagram is te onduidelijk om functiewaarden nauwkeurig uit af te lezen.

Omdat je niet weet hoe de functie verloopt tussen de waarden in de tabel.

Er zijn meerdere toenametabellen mogelijk bij dit toenamediagram.

verder | terug