Veranderingen > Per stap
123456Per stap

Uitleg

De grafiek geeft de gemiddelde dagtemperatuur op een bepaalde plaats weer (in °C) afhankelijk van het tijdstip (in uren) op die dag.
De grafiek begint op met een temperatuur van  °C. Na uur is die temperatuur gezakt tot ongeveer  °C. De temperatuur neemt dus af met  °C. Er is sprake van een toename van  °C.
Weer twee uur later is de temperatuur nog een graad gezakt: bij is er van een toename van  °C ten opzichte van de temperatuur bij .
En zo kun je doorgaan met het bepalen van de toenames (of afnames) in stappen van uur. Je doorloopt de tijd met een stapgrootte van uur en je maakt een tabel van de toenames:

(uur)

Onder versta je de toename van de temperatuur . Deze tabel kun je weergeven in een diagram. Als de toename negatief is, teken je een staafje naar beneden en als die positief is naar boven. Zo'n diagram noem je een toenamediagram.

In het toenamediagram zie je:

  • waar de grafiek stijgend is, de toenamen positief zijn (echte toenamen);

  • waar de grafiek dalend is, de toenamen negatief zijn (afnamen);

  • waar de toenamen steeds groter worden, is de stijging toenemend, enzovoort.

Opgave 1

Bekijk de grafiek van de gemiddelde dagtemperatuur in de uitleg.

a

Maak een tabel met toenames vanaf met een stapgrootte van .

b

Teken nu het bijbehorende toenamediagram van de temperatuurgrafiek met een stapgrootte van .

verder | terug