Veranderingen > Per stap
123456Per stap

Verkennen

Opgave V1

Je ziet een grafiek met het verloop van het niveau van zeewater over een dag. De hoogte wordt gemeten in meter ten opzichte van een afgesproken hoogte in Amsterdam, het Normaal Amsterdams Peil of NAP.

Om nauwkeuriger zicht te krijgen op de veranderingen van de waterstand, kun je ook een staafdiagram maken van de veranderingen per uur.

a

Maak zo'n staafdiagram voor de periode van middernacht tot twee uur 's middags.

b

Hoe kun je aan het staafdiagram zien of het water stijgt of daalt?

c

Hoe kun je aan dat staafdiagram zien wanneer het water snel stijgt?

d

In de Westerschelde moet je goed weten waar je wel en waar je niet kunt varen. Wat heb je dan aan het diagram met veranderingen van de waterstand?

verder | terug