Veranderingen > Differentiequotiënt
123456Differentiequotiënt

Voorbeeld 1

Gegeven is de functie met voorschrift .

Bereken het differentiequotiënt op het interval en beschrijf de betekenis van dit getal.

> antwoord

Het differentiequotiënt op het interval is: .

Je ziet dat het differentiequotiënt gelijk is aan het hellingsgetal van het lijnstuk . Het is de gemiddelde verandering van de functiewaarden op het interval . Het geeft dus de toename of de afname van per eenheid van weer.

Opgave 3

Bekijk Voorbeeld 1.

a

Bereken het differentiequotiënt op het interval .

b

Bereken de gemiddelde verandering van op het interval .

Opgave 4

Gegeven is de functie .

a

Bereken de gemiddelde verandering van op het interval .

b

Bereken het differentiequotiënt van op het interval .

c

Geef een interval waarop de gemiddelde verandering van gelijk is aan .

verder | terug