Veranderingen > Differentiequotiënt
123456Differentiequotiënt

Voorbeeld 2

Ilse is om 14:00 uur begonnen met het verkopen van kaartjes voor een voorstelling. Zij heeft op een aantal tijdstippen bijgehouden hoeveel kaartjes ze verkocht heeft:

tijd 10:00 12:00 13:30 15:00 18:00
aantal kaartjes

Om 12:00 uur had Ilse kaartjes verkocht en om 13:30 uur . Wanneer liep de kaartverkoop het best, tussen 10:00 en 12:00 uur of tussen 12:00 en 13:30 uur?

> antwoord

Tussen 10:00 en 12:00 uur is de gemiddelde verkoop per uur .

Tussen 12:00 en 13:30 uur is de gemiddelde verkoop per uur .

Hoewel er tussen 10:00 en 12:00 uur meer kaarten zijn verkocht, liep tussen 12:00 en 13:30 uur de kaartverkoop gemiddeld het best. Met behulp van het berekenen van differentiequotiënten kun je de kaartverkoop eerlijk vergelijken op de verschillende tijdsintervallen.

Opgave 5

Bekijk Voorbeeld 2.

a

In welk van de tijdsintervallen liep de kaartverkoop het best?

b

Emmy koopt om 12:10 uur het 181e kaartje. Hoeveel bedraagt de gemiddelde verkoop per minuut tussen 12:10 en 13:30 uur?

Opgave 6

Bij het begin van een berg staat een waarschuwingsbord met daarop een helling van %. Deze grafiek geeft die berg weer. Horizontaal is de afstand uitgezet die je hemelsbreed hebt afgelegd en verticaal de hoogte waarop je je dan bevindt.

a

Hoeveel bedraagt de gemiddelde hoogteverandering bij zo'n hellingspercentage?

b

Hoeveel bedraagt de gemiddelde hoogteverandering gerekend over de gehele berg?

c

Klopt het waarschuwingsbord?

d

Hoeveel bedraagt de gemiddelde hoogteverandering op het interval ongeveer?

e

Schat de steilste helling van deze berg.

verder | terug