Afgeleide functies > Het begrip afgeleide
12345Het begrip afgeleide

Inleiding

In de zeventiende eeuw vond Stevin de zeilwagen uit. Je kunt er snelheidsveranderingen mee bestuderen. Bij Veranderingen heb je leren werken met differentiequotiënten en differentiaalquotiënten. Daarmee geef je de veranderingssnelheid van de functiewaarden, de helling van een grafiek, weer.
Je maakt nu kennis met de afgeleide functie van een functie , het differentiaalquotiënt voor willekeurige . Die afgeleide heeft als grafiek de hellingsgrafiek van de functie, waaruit je eigenschappen van kunt afleiden.

Je leert in dit onderwerp:

  • het begrip afgeleide functie;

  • uit de afgeleide functie hellingwaarden van een grafiek afleiden;

  • uit de afgeleide het verloop (stijgen, dalen) van de grafiek afleiden en extremen bepalen.

Voorkennis:

  • werken met differentiequotiënten van een functie op een interval;

  • werken met differentiaalquotiënten van een functie bij een bepaalde invoerwaarde.

verder | terug