Afgeleide functies > Het begrip afgeleide
12345Het begrip afgeleide

Testen

Opgave 15

Bekijk de grafiek van de functie op het interval .

a

Bereken de gemiddelde verandering van op dit interval.

b

Stel een functievoorschrift op voor de afgeleide .

c

Bereken:

d

Stel een vergelijking op van de raaklijn aan de grafiek van voor .

Opgave 16

Voor een bepaalde autofabrikant geldt voor de totale opbrengst van de verkoop : waarin wordt uitgedrukt in duizenden euro's en de geplande productieomvang in honderdtallen per jaar voorstelt. Er wordt van uit gegaan dat alle geproduceerde auto’s ook worden verkocht.

a

Stel een functievoorschrift op voor de afgeleide van deze opbrengstfunctie.

b

Welke betekenis heeft voor de opbrengstfunctie?

c

De autofabrikant wil onderzoeken hoe groot zijn productieomvang moet zijn om een maximale opbrengst te krijgen. Bereken deze productieomvang met behulp van de afgeleide functie die je in de GR invoert. Wat betekent dit voor de afgeleide functie die je onder a) heb gevonden?

verder | terug