Afgeleide functies > Extremen berekenen
12345Extremen berekenen

Inleiding

Als je een functievoorschrift hebt dan kun je de grafische rekenmachine een bijpassende grafiek laten tekenen. Je kunt dan de extreme waarden door de machine laten berekenen. Nadeel daarvan is dat je vaak niet zeker weet of je alle extremen in beeld hebt. ook geeft de rekenmachine alleen maar een benadering.

Met behulp van de afgeleide van de functie kun je extremen echt berekenen: het zijn de punten van de grafiek waarin de afgeleide overgaat van positief in negatief of omgekeerd.

Je leert in dit onderwerp:

  • extremen berekenen met behulp van de afgeleide van een functie;

  • het berekenen van extremen toepassen in praktijksituaties;

  • extremen berekenen bij families van functies.

Voorkennis:

  • differentiëren met de machtsregel, de somregel en de constante-regel;

  • werken met de diverse soorten functies;

  • extremen bepalen met behulp van de GR en met behulp van hellingsgrafieken.

verder | terug