Afgeleide functies > Extremen berekenen
12345Extremen berekenen

Testen

Opgave 16

Bereken bij deze functies de extremen met behulp van een tekenoverzicht van de afgeleide.

a

`f(x)=text(-)x^4+2 x^3`

b

`y=x^2(x-6 )`

Opgave 17

Gegeven is de functie `f(x)=4 x^5-80000 x^2+2557` .

a

Bereken de extremen met behulp van differentiëren.

b

Bepaal de extreme waarden van deze functie met behulp van de grafische rekenmachine.

c

Hoeveel oplossingen heeft de vergelijking `f(x)=0` ?

Opgave 18

Van een vierkant stuk karton wordt een bakje gemaakt door in de hoeken vierkantjes in te knippen en de randen om te vouwen. Die vierkantjes dienen dan als plakrandjes.

a

Stel dat de zijde van het ingeknipte vierkantje `x` wordt genoemd. Welke formule kun je dan opstellen voor de inhoud `I` van dit bakje?

b

Welke waarden kan `x` allemaal aannemen?

c

Bereken de maximale inhoud van dit bakje met behulp van differentiëren. Rond af op hele cm3.

verder | terug