Afgeleide functies > Extremen berekenen
12345Extremen berekenen

Theorie

Extreme waarden berekenen gaat bij een functie, waarvan het functievoorschrift is, als volgt:

  • Bepaal met behulp van differentiëren de afgeleide en los op. Houd rekening met het domein van de functie.

  • Bekijk de grafiek van de afgeleide of maak een tekenschema van de afgeleide.
    Voor de functie hiernaast is het tekenschema van de afgeleide:

  • Gaat voor over van negatief in positief (en hoort tot het domein van de functie), dan heeft een minimum van .

  • Gaat voor over van positief in negatief (en hoort tot het domein van de functie), dan heeft een maximum van .

Als de afgeleide niet van teken wisselt, dan is er geen sprake van een extreme waarde.

verder | terug