Kansen en tellen > Experimenteren
123456Experimenteren

Theorie

Als je heel vaak met een dobbelsteen gooit, dan voer je een kansexperiment uit. Een mogelijke uitkomst of gebeurtenis is dan bijvoorbeeld het werpen van vijf ogen.

Een gebeurtenis kan bestaan uit meerdere uitkomsten. De relatieve frequentie van die gebeurtenis is:

Volgens de wet van de grote aantallen benadert deze relatieve frequentie (als het kansexperiment eindeloos wordt herhaald) een bepaald getal. Dit getal noem je de experimentele kans op die gebeurtenis.

Relatieve frequenties zijn soms ook te bepalen uit statistische diagrammen. Dit staafdiagram geeft de relatieve frequenties bij het keer werpen met een dobbelsteen weer. Het is gemaakt door het werpen met de dobbelsteen na te bootsen, te simuleren, met een grafische rekenmachine. Zie het Practicum .

De experimentele kans op vijf ogen is in dit geval bij benadering .

verder | terug