Kansen en tellen > Redeneren
123456Redeneren

Uitleg

Stel je voor dat je met een zuivere dobbelsteen gooit en de kans wilt bepalen dat je na eenmaal werpen een gooit. De volgende overwegingen zijn dan belangrijk:

  • Het aantal mogelijke uitkomsten is zes, de dobbelsteen heeft immers zes zijkanten;

  • Alle uitkomsten zijn even waarschijnlijk: de dobbelsteen is zuiver, dat wil zeggen dat elk vlakje dezelfde kans heeft boven te komen;

  • De werper schudt en werpt correct: de steen wordt niet op een bepaald vlak neergelegd.

Je kunt zo redeneren: de kans op het gooien van een is even groot als de kans op het gooien van een of de kans op een , een , een of een . Het werpen is aselect, er wordt vooraf geen vlak uitgekozen. Zo'n kans kun je aangeven met "een op zes" of met .

Opgave 1

Je gooit één keer met twee dobbelstenen.

a

Hoe groot is de kans op het gooien van twee zessen?

b

Bereken de kans op het gooien van een vijf en een zes.

verder | terug