Kansen en tellen > Machten en faculteiten
123456Machten en faculteiten

Voorbeeld 1

In Nederland bestaat een categorie kentekenplaten (op auto's) uit twee cijfers gevolgd door drie letters en daarna nog één cijfer. Alle letters en cijfers mogen worden gebruikt.
Hoeveel kentekens kun je maken als herhaling van letters en cijfers is toegestaan?

> antwoord

Voor elk kenteken heb je drie cijfers nodig en er zijn tien verschillende cijfers. Je hebt dan totaal verschillende mogelijkheden.
Voor elk kenteken heb je drie letters nodig en er zijn verschillende letters. Je hebt verschillende mogelijkheden voor de letters.
In totaal zijn er dus mogelijke kentekenplaten. Dat is meer dan miljoen. Als de tekens niet worden herhaald, zijn er mogelijkheden.

Opgave 3

Nummerborden van een bepaalde generatie auto's bestaan uit twee letters, weer twee letters en ten slotte twee cijfers. Bijvoorbeeld DB-TR-69. De letters I, O en Q worden niet gebruikt. Ga ervan uit dat verder alle letters en alle cijfers kunnen worden gebruikt.

a

Hoeveel van deze nummerborden zijn er dan mogelijk?

b

Hoeveel van deze nummerborden zijn er mogelijk als je geen letters en cijfers mag herhalen?

verder | terug