Kansen en tellen > Permutaties en combinaties
123456Permutaties en combinaties

Toepassen

Opgave 14Filmavond
Filmavond

Een groep vrienden houdt een filmavond. Ze zijn fans van drie genres films, en hebben uit die genres aardig wat films om te kiezen. Om precies te zijn: Godzillafilms, vijf comedies, en twaalf tekenfilms.
Ze kiezen drie films uit. Bij de vragen staan verschillende voorwaarden. Bereken telkens het aantal mogelijke drietallen.

a

Het maakt niet uit uit welk van de drie groepen de films komen, of in welke volgorde ze gekeken worden, er worden er gewoon drie gekozen.

b

Er wordt uit ieder genre een film gekeken, maar het maakt niet uit in welke volgorde.

c

Er worden twee Godzillafilms gekeken en een willekeurige derde van een ander genre, en het maakt wel uit in welke volgorde.

d

Er worden ofwel drie Godzilla films, ofwel drie comedies, ofwel drie tekenfilms gekeken, maar in ieder geval wordt dan wel het willekeurige drietal gesorteerd op volgorde van jaartal. Ga er hier van uit dat er per groep niet meerdere films uit hetzelfde jaar komen.

verder | terug