Kansen en tellen > Permutaties en combinaties
123456Permutaties en combinaties

Voorbeeld 2

In een klas van personen wordt door loting een groep van vier personen gekozen. Deze vier personen krijgen elk een andere taak.
Op hoeveel manieren kan dit als deze vier personen pas na de loting hun taken onderling verdelen?

> antwoord

Nu is de volgorde in de groep die wordt geloot niet van belang: ze verdelen pas na de loting onderling hun taken.

Het gaat nu dus om het aantal combinaties van uit .

Er zijn daarom mogelijkheden.

Opgave 4

Je hebt een groep van twintig personen, acht mannen en twaalf vrouwen.

Uit de groep van twintig worden door loting vijf personen gehaald. Elk van hen krijgt een bepaalde opdracht.
Op hoeveel manieren kan dat als ze de opdrachten na de loting onderling verdelen?

verder | terug