Kansen en tellen > Permutaties en combinaties
123456Permutaties en combinaties

Testen

Opgave 15

Een volleybalteam bestaat uit twaalf spelers. De coach bepaalt welke spelers worden opgesteld en welke van de zes posities in het veld zij innemen.

a

Als alle spelers even sterk zijn en op elke positie kunnen spelen, op hoeveel manieren kan de coach dan een team van zes samenstellen?

b

Als hij dat team heeft samengesteld, hoeveel verschillende beginopstellingen kan hij dan nog maken?

Opgave 16

Een klas bestaat uit leerlingen.

a

Op hoeveel manieren kun je al die leerlingen op een rij zetten?

b

Op hoeveel manieren kun je vijf van de leerlingen op een rij zetten?

c

Op hoeveel manieren kun je een groepje van vijf uit de kiezen?

d

Er zitten tien meisjes in deze klas. Op hoeveel manieren kun je een groepje van vijf leerlingen kiezen als daar precies twee meisjes in moeten voorkomen?

verder | terug