Kansrekening > Kansen optellen en aftrekken
12345Kansen optellen en aftrekken

Voorbeeld 1

Een volledig kaartspel kent `52` kaarten, van elke "kleur" evenveel.
Je trekt aselect uit zo'n kaartspel één kaart. Bereken de kans op een hartenkaart of een plaatje.

> antwoord

Er zijn dertien hartenkaarten en `4 *4 =16` plaatjes.
Maar deze gebeurtenissen sluiten elkaar niet uit: er zijn vier hartenplaatjes.

De gevraagde kans is dus: `text(P)(text(hartenkaart of plaatje)) = 13/52+16/52-4/52=25/52`

Opgave 2

Bekijk het kaartspel nog eens, zie ook het voorbeeld. Je trekt er aselect één kaart uit.

Welke van de volgende gebeurtenissen sluiten elkaar uit?

Harten kaart of schoppen kaart.

Harten kaart of vrouw.

Kaart met even getal of plaatje.

Kaart met even getal of ruiten kaart.

Opgave 3

Je trekt aselect één kaart uit een kaartspel. Sluiten de volgende gebeurtenissen elkaar uit? Bereken de bijbehorende kans.

a

Hartenkaart of schoppenkaart.

b

Hartenkaart of vrouw.

c

Kaart met even getal of plaatje.

d

Kaart met even getal of ruitenkaart.

verder | terug