Kansrekening > Toevalsvariabelen
12345Toevalsvariabelen

Verkennen

Opgave V1

Bij basketbal wordt per speler het schotpercentage bijgehouden. Als iemand een schotpercentage van heeft, scoort hij bij één op de vier doelpogingen. Je kunt dit percentage daarom opvatten als zijn trefkans bij elke doelpoging. stelt het aantal scores voor bij drie doelpogingen.

a

Welke waarden kan aannemen?

b

Bereken bij elke waarde van de bijbehorende kans.

c

Hoeveel verwacht je van hem?

verder | terug