Kansrekening > Toevalsvariabelen
12345Toevalsvariabelen

Testen

Opgave 15

Er wordt met munten geworpen. Het aantal keren dat kruis boven komt is een toevalsvariabele .

a

Bepaal de kansverdeling van .

b

Bepaal de verwachtingswaarde van .

Je herhaalt het werpen met deze vier munten keer.

c

Hoeveel keer zul je daarbij aantreffen?

Opgave 16

Het bestuur van de korfbalclub telt zeven leden, vier vrouwen en drie mannen. Door loten wordt daaruit een dagelijks bestuur van drie leden gekozen. Het aantal vrouwen in het dagelijkse bestuur is een toevalsvariabele .

a

Maak een kansverdeling van .

b

Hoe groot is de kans dat er minstens twee vrouwen in de bestuur zitten?

c

Bereken het verwachte aantal vrouwen in het bestuur.

verder | terug